Cookie & privacybeleid

Introductie & definities

Archer Writing Webdesign & SEO (voorheen: Van Deursen Design & Development) heeft dit cookie- en privacybeleid opgesteld om je te informeren over de cookies die zij op haar websites plaatst en over de verwerking van persoonsgegevens van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers van de diensten van Archer Writing Webdesign & SEO. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Archer Writing Webdesign & SEO, KvK nummer 66793807, gevestigd te Sleeuwijk.

Onder de diensten van Archer Writing Webdesign & SEO moet worden verstaan: alle huidige en toekomstige elektronische, dan wel digitale diensten die Archer Writing Webdesign & SEO aanbiedt, zoals haar (mobiele) website www.webdesign-webdevelopment.com, digitale nieuwsvoorzieningen (zoals nieuwsbrieven) en archieven, alsmede alle abonnementen die zij aanbiedt (zoals website beheer abonnementen), die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen of waar natuurlijke personen of rechtspersonen op geabonneerd zijn (hierna: “Diensten”).

Onder relaties (hierna: “Relaties”) moet worden verstaan (i) alle natuurlijke personen en organisaties die betaald en onbetaalde diensten van Archer Writing Webdesign & SEO afnemen of in het verleden hebben afgenomen en (ii) alle natuurlijke personen en organisaties die via één van de contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met Archer Writing Webdesign & SEO.

 

Cookiebeleid

Soorten cookies en doeleinden
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de sites zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Archer Writing Webdesign & SEO maakt op haar website in het kader van haar diensten gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Dit cookiebeleid is van toepassing op de in dit document vermelde website en diensten van Archer Writing Webdesign & SEO. Archer Writing Webdesign & SEO vindt het van groot belang dat je weet welke cookies op onze website ingezet worden en voor welke doeleinden dat gebeurt.

Functionele cookies
Cookies die noodzakelijk zijn om de diensten van Archer Writing Webdesign & SEO te laten functioneren. Archer Writing Webdesign & SEO gebruikt deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de website mogelijk te maken of instellingen van de pagina te onthouden.

Analytische cookies (geanonimiseerd)
Cookies die het gebruik van de websites van Archer Writing Webdesign & SEO analyseren, zodat Archer Writing Webdesign & SEO de kwaliteit en/of de effectiviteit van haar website kan verbeteren. Archer Writing Webdesign & SEO gebruikt deze geanonimiseerde cookies onder meer om te kunnen zien hoe vaak en hoe lang (pagina’s van) haar website worden bezocht, van welke website(s) gebruikers vandaan komen en in welke volgorde gebruikers de verschillende pagina’s van haar website bezoeken.

Voor het ontvangen van de informatie over het gebruik van de website, maakt Archer Writing Webdesign & SEO gebruik van de diensten van Google Analytics van Google Inc (‘Google’). Archer Writing Webdesign & SEO anonimiseert gegevens uit analytische cookies altijd voordat zij die deelt met Google Analytics. Echter we geven wel het IP adres door aan Google Analytics, zie Tracking Cookies.

Tracking cookies
Met jouw toestemming verzamelen Archer Writing Webdesign & SEO en derde partijen via cookies informatie over het gebruik van de website van Archer Writing Webdesign & SEO en de interesses van gebruikers. Cookies worden expliciet niet gebruikt om advertenties aan te passen aan de interesses van gebruikers. Archer Writing Webdesign & SEO gebruikt tracking cookies uitsluitend met toestemming van gebruikers onder meer om via Google Analytics gepersonaliseerde statistieken bij te houden. We slaan de IP adressen binnen Google Analytics niet anoniem op, wat betekent dat wij een goede indicatie hebben van de locatie (tot op plaatsnaam) van onze bezoekers.

Social Media Cookies
Op de website van Archer Writing Webdesign & SEO kunnen met jouw toestemming gepersonaliseerde social media cookies geplaatst worden door Facebook, LinkedIn en Youtube. Social media cookies zorgen ervoor dat gebruikers van de diensten de inhoud van de website van Archer Writing Webdesign & SEO via social media direct kunnen delen met anderen. Archer Writing Webdesign & SEO heeft daar geen invloed op en verwijst voor meer informatie naar de verklaringen die deze sociale media partijen op hun eigen websites daarover geven: FacebookLinkedIn, en YouTube.

Wij maken gebruik van het embedden van YouTube. Deze partij houdt bij het bekijken van deze video’s via onze website ook informatie bij over kijkgedrag. We embedden deze niet in privacymodus.

 

Instellingen aanpassen

Aanpassen cookies instellingen
Wanneer je onze website voor het eerst benadert, krijg je een popup te zien die je om toestemming vraagt om cookies te gebruiken. 

Verder kun je via je browserinstellingen het gebruik van cookies door de website van Archer Writing Webdesign & SEO en/of derde partijen weigeren, geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat je eerst een waarschuwing krijgt voordat er op je browser en/of computer cookies worden geplaatst. Let er op dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Welke gegevens worden verwerkt
De gegevens (waaronder persoonsgegevens) die Archer Writing Webdesign & SEO verwerkt vallen onder te verdelen in drie categorieën:

  1. Gegevens die door relaties zijn verstrekt om de dienst waar deze zich op heeft geabonneerd te kunnen leveren; zoals naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de afgenomen diensten te kunnen leveren.
  2. Afgeleide gegevens; wij verkrijgen gegevens door het gebruik van onze digitale diensten (website, nieuwsbrieven); zoals apparaatgegevens, bezochte pagina’s, gelezen artikelen, locatie van lezen (in deze de op gemeente niveau), kliks op tekstlinks en advertenties, alsmede gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip , gelezen onderwerpen en kliks. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met toestemming van gebruikers (zie ook het hoofdstuk “Cookie beleid”)
  3. Gegevens die voortvloeien uit het incidentele contact dat relaties hebben met een van onze contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager, etc..); zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en deelname aan onderzoek. Dit contact kan zowel door relaties geïnitieerd worden als door Archer Writing Webdesign & SEO zelf.

Opslag & beveiliging van gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in diverse bronsystemen van Archer Writing Webdesign & SEO; de website database of de genoemde derde partijen. De gegevens zullen op geen enkele manier worden gebruikt met als doel het uitlenen, verhuren, verkopen of op een andere manier openbaar maken van de data.

Websites van derden
Wanneer je op de website of in een van de diensten een internetlink aanklikt die je leidt naar een website van een derde, verlaat je de dienst van Archer Writing Webdesign & SEO. Op het gebruik van de websites van derden zijn de gebruiksvoorwaarden en dit cookie- en privacybeleid van Archer Writing Webdesign & SEO niet van toepassing, maar gelden andere voorwaarden. Archer Writing Webdesign & SEO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

Inschakeling van derden
Archer Writing Webdesign & SEO kan voor de uitvoering en exploitatie van de diensten gebruik maken van de diensten van derden, bijvoorbeeld om website-gerelateerde diensten uit te voeren. Deze derden kunnen toegang hebben tot je persoonsgegevens. Archer Writing Webdesign & SEO zal deze derden verplichten je persoonsgegevens niet openbaar te maken, behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten.

Doorgifte andere landen
In landen buiten de Europese Unie (hierna: de “EU”) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan je gegevens als in landen binnen de EU. Soms kan het echter nodig zijn dat Archer Writing Webdesign & SEO je gegevens doorgeeft aan die landen, bijvoorbeeld omdat daar de (servers van de) bedrijven gevestigd zijn die haar ondersteunen of door haar zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de diensten. Archer Writing Webdesign & SEO is gerechtigd om je persoonsgegevens – ter uitvoering van de diensten – naar landen buiten de EU doorgeven.

Leeftijd
Je garandeert Archer Writing Webdesign & SEO dat alle informatie die je verstrekt juist en volledig is en dat je 18 jaar of ouder bent. Als je jonger bent dan 18 jaar, dien je eerst toestemming aan je ouders/voogd te vragen voordat je gebruik maakt van de diensten. Door akkoord te gaan met dit cookie- en privacybeleid garandeert je ons dat je 16 jaar of ouder bent, of dat je de hier bedoelde toestemming verkregen hebt.

Inzage & correctie
Het is mogelijk om een e-mail sturen aan info@webdesign-webdevelopment.com, onder vermelding van ‘privacy’. Op je verzoek zal Archer Writing Webdesign & SEO je persoonsgegevens (laten) verbeteren en/of aanvullen, indien deze onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Tevens zal Archer Writing Webdesign & SEO op jouw verzoek je persoonsgegevens (laten) verwijderen, wanneer je persoonsgegevens niet ter zake doende blijken te zijn voor het doeleinde van de verwerking, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijziging cookie & privacy beleid
Het kan voorkomen dat het cookie & privacybeleid van Archer Writing Webdesign & SEO wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom zinvol dit cookie & privacybeleid en het gerelateerde cookiebeleid van Archer Writing Webdesign & SEO regelmatig te raadplegen.

Contact
Voor vragen over dit cookie & privacybeleid kun je graag contact met ons opnemen.

Laatst bijgewerkt: 2 oktober 2023